Press enter to see results or esc to cancel.

Jak odbywa się komunikacja w zespole zdalnym?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Heartgrenade

1

Telefon/Skype/slack/mail.


Nozbe

1

Komunikacja opiera się na zasadach wypracowanych przez lata i wciąż optymalizowanych. Są one osadzone na koncepcji piramidy komunikacji i potrzebie wygospodarowywania jak największej ilości czasu na pracę w skupieniu. Ważna jest komunikacja asynchroniczna oraz szacunek dla czasu i koncentracji innych. W Nozbe komunikujemy się przede wszystkim poprzez jasno sformułowane zadania i komentarze w nich zawarte. Wykorzystujemy też najlepsze dostępne narzędzia, które przez lata sobie wybieraliśmy i testowaliśmy. Jak wspominamy wyżej - Michał wszystko po angielsku opisał w książce No Office Apps.