Press enter to see results or esc to cancel.

Jak utrzymujesz kontakt z zespołem?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Patrycja Bończewska

Jestem z nimi stale na FB, mamy swoje grupy i czaty + spotkania 1 raz w tygodniu. Czasem także wykorzystujemy nagrania motywacyjne ;), czasem hangouts.


Wojtek Piesta

To zależy od tego, dla kogo pracuję. Zwykle jest to kontakt mailowy. Teraz dużo korzystam ze Slacka. Czasem, kiedy trzeba kogoś zobaczyć, to https://hangouts.google.com.