Press enter to see results or esc to cancel.

Jak chcesz być zapamiętany?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Patrycja Bończewska

Poczekaj jeszcze nie umieram! ;) Na pewno jako osoba radosna i pewna siebie, która pokazała i pomogła innym w uzyskaniu tego samego.


Wojtek Piesta

Wolałbym pamiętać do samej śmierci ;) Chciałbym, żeby ktoś po mojej śmierci powiedział, że to był porządny gość.