Press enter to see results or esc to cancel.

Jaką najlepszą radę dotyczącą pracy zdalnej usłyszałeś?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Patrycja Bończewska

Hmm….chyba taką, że “wszystko co łatwe, kiedyś było trudne”.