Press enter to see results or esc to cancel.

Gdzie i czemu pracuje Ci się tam najlepiej?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Patrycja Bończewska

Pytania pomocnicze: w domu, ale marzy mi się pracować w jakimś fajnym ciepłym kraju. Czasem, 1-2 razy w tygodniu, wychodzę na miasto. Ale to raczej na spotkania. To w domu mam swoją organizację, plan i synchronizację, więc to tutaj jest największe skupienie.