Press enter to see results or esc to cancel.

Jak zawierasz i utrzymujesz przyjaźnie zmieniając co chwile miejsce zamieszkania?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Wojtek Piesta

Jak zawierasz i utrzymujesz przyjaźnie zmieniając co chwile miejsce zamieszkania?