Press enter to see results or esc to cancel.

Jakie macie rady dla firm/zespołów, które rozważają wprowadzenie możliwości pracy zdalnej?

Na to pytanie odpowiedzieli:

HRS Projekt( HR Support)

Sama kontrola bez zaufania nie ma kompletnie sensu. Jeśli okażemy pracownikowi wsparcie, pokażemy , że szanujemy go i ufamy jego działaniom i pracy, to budujemy jego wiarę w siebie oraz lojalność względem pracodawcy. Tylko wzajemny szacunek i zdrowe relacje mogą być ścieżką do osiągniecia wspólnych celów.


Explain Visually

  1. Przede wszystkim - rekrutacja. Dobrze opracuj proces, żeby rekrutować osoby, które są rzetelne i odpowiedzialne.
  2. Spiszcie swoje oczekiwania do konkretnych zadań czy stanowisk. Często osoba pracująca zdalnie nie dostaje tak pełnego feedbacku, więc może nie wiedzieć czego oczekujemy.
  3. Wdrażajcie odpowiednie systemy komunikacji - Asana, Slack, telefon. Telefon ma tę zaletę że jest najbliższy realnej rozmowy, więc pomaga utrzymać relację.

Heartgrenade

Zwracajcie uwagę na umiejętności miękkie pracownika. Przy rozmowie z kandydatem dobrze, aby był ktoś, kto ma możliwość oceny takich umiejętności (np osoba z wykształceniem psychologa, lub znająca się na relacjach międzyludzkich). Przy pracy zdalnej dobre kodowanie to niestety nie wszystko.


Nozbe

Zamiast myśleć: “Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza”, uwierzcie, że kontrola jest dobra, ale zaufanie - sto razy lepsze! Poza tym, wykorzystajcie nowe technologie, których możliwości ogranicza dziś jedynie wyobraźnia. Weźcie pod rozwagę firmy, którym ten tryb pracy pozwolił odnieść sukces: Nozbe ;p, Automattic, MySQL i wiele innych.