Press enter to see results or esc to cancel.

Jak wygląda wdrożenie nowego pracownika do zespołu?

Na to pytanie odpowiedzieli:

HRS Projekt( HR Support)

Wdrożenie zaczyna się poznaniem zespołu, szkoleniem oraz następuje powolne wdrażanie i praktyka tego, co było podczas szkolenia.


Explain Visually

  1. Robimy calla lub spotkanie, na którym się zaznajamiamy.
  2. Dostaje szereg wytycznych dot. jego stanowiska.
  3. Poznaje (wirutalnie lub live) resztę teamu.
  4. Dostaje pierwsze zadanie.

Heartgrenade

Wdrażamy w konkretny kontrakt lub projekt, z reguły są to już wewnątrzprojektowe szczegóły. Nie mamy tutaj jakiejś szczególnie ustalonej procedury, gdyż wszystko zależy od potrzeb konkretnego projektu.


Nozbe

Mamy na tę okazję przygotowane szablony projektów w Nozbe. Najbardziej złożony i dopracowany jest prawdopodobnie ten dla pracowników działu obsługi klienta. Poza tym, wybieramy osobę, która jest opiekunem “żółtodzioba” i która poświęca część swojego czasu na rozmowy i wsparcie nowej osoby. Jak wiadomo, wszystko da się zrobić online - video-rozmowa z opcją współdzielenia ekranu lub “przejęcia kontroli” nad kursorem przez jedną z osób zwykle załatwia wszystkie sprawy :)