Press enter to see results or esc to cancel.

Jak wygląda wdrożenie nowego pracownika do zespołu?

Na to pytanie odpowiedzieli:

Heartgrenade

Wdrażamy w konkretny kontrakt lub projekt, z reguły są to już wewnątrzprojektowe szczegóły. Nie mamy tutaj jakiejś szczególnie ustalonej procedury, gdyż wszystko zależy od potrzeb konkretnego projektu.


Nozbe

Mamy na tę okazję przygotowane szablony projektów w Nozbe. Najbardziej złożony i dopracowany jest prawdopodobnie ten dla pracowników działu obsługi klienta. Poza tym, wybieramy osobę, która jest opiekunem “żółtodzioba” i która poświęca część swojego czasu na rozmowy i wsparcie nowej osoby. Jak wiadomo, wszystko da się zrobić online - video-rozmowa z opcją współdzielenia ekranu lub “przejęcia kontroli” nad kursorem przez jedną z osób zwykle załatwia wszystkie sprawy :)