Press enter to see results or esc to cancel.

Z jakich narzędzi korzystają Wasi zdalni pracownicy?

Na to pytanie odpowiedzieli:

HRS Projekt( HR Support)

Głównie z poczty firmowe, skype, telefon


Explain Visually

Asana, Slack, e-mail, telefon


Heartgrenade

Jira, Asana, ClickUp, czasami timetrackery do mierzenia czasu spędzonego nad projektem.


Nozbe

Znowu odsyłamy do książki i do naszego bloga :) Ale tak, jak wspominamy wyżej, najważniejsze to:

  • Nozbe – do zarządzania projektami i zadaniami;
  • Github – do zarządzania kodem – w końcu jesteśmy firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania;
  • Dropbox Paper – do pracy nad dokumentacją (tutaj również komentujemy różne rzeczy, ale jednocześnie pamiętamy, aby przenosić wszystkie ważne wątki/dyskusje/argumenty do Nozbe);
  • Dropbox – do współdzielenia plików i folderów;
  • Zoom - do spotkań audio/video
  • Google Docs – do współdzielenia arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych;
  • Evernote – do tworzenia bogatych notatek i dodawania ich jako komentarzy do zadań w Nozbe;
  • Slack – nasza główna aplikacja do rozmów, w której także można zastosować niektóre zasady komunikacji asynchronicznej, pod warunkiem, że zespół ma wypracowane zasady redukowania “hałasu” na czacie.