Press enter to see results or esc to cancel.

Rekrutacja pracowników zdalnych

Na to pytanie odpowiedzieli:

HRS Projekt( HR Support)

Wdrożenie zaczyna się poznaniem zespołu, szkoleniem oraz następuje powolne wdrażanie i praktyka tego, co było podczas szkolenia.


HRS Projekt( HR Support)

Nie musimy, bo jesteśmy agencją rekrutacyjną.


HRS Projekt( HR Support)

Wywiady telefoniczne, skype, prezentacja tematu jako etap rekrutacji, opracowanie zadania.


Explain Visually

 1. Robimy calla lub spotkanie, na którym się zaznajamiamy.
 2. Dostaje szereg wytycznych dot. jego stanowiska.
 3. Poznaje (wirutalnie lub live) resztę teamu.
 4. Dostaje pierwsze zadanie.

Explain Visually

Nie.


Explain Visually

 1. Rzetelność,
 2. Dokładność,
 3. Terminowość.

Proces:

 1. Zbieramy CV,
 2. Dajemy zadanie rekrutacyjne (na ok. 30 min pracy),
 3. Prowadzimy rozmowy rekrutacyjne w oparciu o bardzo ustrukturyzowany wywiad, gdzie za każdą odpowiedź dajemy punkty (od 0 do 2),
 4. Tworzymy tabelę z wynikami kandydatów na różnych płaszczyznach i podejmujemy decyzję.

JJ Communications

Jedyna różnica polega na tym, że rozmowa kwalifikacyjna odbywa się przez Skype. Nie mniej - spotykamy się również fizycznie. W naszej pracy, liczne podróże to zadna nowość, a jednak wolimy, przynajmniej raz widzieć się face-to-face z nowym członkiem JJTeamu.


JJ Communications

Takich samych, jak w przypadku rekrutacji do biur stacjonarnych: sumienności, kreatywności, zorganizowania, zaangażowania ciekawej osobowości. Podchodzimy do rekrutacji bardzo niestandardowo - musimy przede wszystkim czuć, że dana osoba pasuje do charakteru organizacji, jaką jest JJ Communications.


Heartgrenade

Wdrażamy w konkretny kontrakt lub projekt, z reguły są to już wewnątrzprojektowe szczegóły. Nie mamy tutaj jakiejś szczególnie ustalonej procedury, gdyż wszystko zależy od potrzeb konkretnego projektu.


Heartgrenade

Nie