Press enter to see results or esc to cancel.

firma

Na to pytanie odpowiedzieli:

HRS Projekt( HR Support)

Sama kontrola bez zaufania nie ma kompletnie sensu. Jeśli okażemy pracownikowi wsparcie, pokażemy , że szanujemy go i ufamy jego działaniom i pracy, to budujemy jego wiarę w siebie oraz lojalność względem pracodawcy. Tylko wzajemny szacunek i zdrowe relacje mogą być ścieżką do osiągniecia wspólnych celów.


HRS Projekt( HR Support)

Staram się raz w tygodniu motywować ludzi do pracy, podsumowujemy tydzień, omawiamy strategię, wzajemnie poprawiamy sobie humor, w ciągu dnia wysyłamy też śmieszne rozluźniające rzeczy i staramy się z głową do góry patrzeć w przyszłość;-)


HRS Projekt( HR Support)

Obecnie w ogóle nie muszą.


HRS Projekt( HR Support)

Czasami problemy techniczne;-) i brak możliwości osobistej rozmowy twarzą w twarz


HRS Projekt( HR Support)

Mamy raporty i możliwość podglądu na żywo, co w danym momencie robi pracownik.


HRS Projekt( HR Support)

Głównie z poczty firmowe, skype, telefon


HRS Projekt( HR Support)

Prowadzimy spotkania on line, rozmowy telefoniczne, wymieniamy maile, czy sms.


HRS Projekt( HR Support)

Mamy niewielki zespół, więc nie jest trudno. Każdy z nas ma rozdzielone zadania i rozliczany jest z efektów swojej pracy. Każdemu też zależy na dobrze wykonanym zadaniu, bo utożsamia się z firmą i jej ideą.


HRS Projekt( HR Support)

Wdrożenie zaczyna się poznaniem zespołu, szkoleniem oraz następuje powolne wdrażanie i praktyka tego, co było podczas szkolenia.


HRS Projekt( HR Support)

Nie musimy, bo jesteśmy agencją rekrutacyjną.